The exhibition Zinaida Serebryakov and artists Benoit Lancer-dynasty