Акция от арт-афиши ArtTube и Центр дизайна ARTPLAY