Exhibition of Lyalya Bushkova “One hundred pastels”